luni, octombrie 15, 2007

De la teozofie la comunism si... ne oprim aici (sau ceea ce este si nu ar trebui sa fie "Za Church") part tu

Dacă vrei să fii un membru de partid exemplar iată ce trebuie să faci. Lista nu este completă pentru că totul se învaţă pe loc, fără efort, iar dacă, accidental, dai pe lângă ţi se oferă 1 an sau câteva luni de pregătire în cea mai apropiată şcoală din stepele Siberiei.

“Fiecare membru de partid este obligat:

a) să participe în mod activ la dezvoltarea multilaterală a orânduirii socialiste, să slujească cu devotament patria – Republica Socialistă România -, să lupte pentru înfăptuirea programului, a politicii partidului şi a hotărârilor organelor sale de conducere, {ce urmează este doar un ‘sufix’ inutil} pentru bunăstarea poporului, independenţa şi suveranitatea patriei;

b) să apere cu fermitate unitatea şi puritatea rândurilor partidului, principale condiţii ale tăriei sale de nezdruncinat. Partidul nu admite existenţa fracţiunilor în interiorul său. Orice activitate fracţionistă constitue o crimă împotriva partidului, fiind incompatibilă cu calitatea de membru de partid;

c) să respecte cu stricteţe disciplina de partid, obligatorie în egală măsură pentru toţi membrii de partid, respectarea strictă a disciplinei partidului fiind o condiţie principală a unităţii partidului;

d) să-şi ridice necontenit nivelul politic şi ideologic {teologic, cumva?}, să-şi însuşească concepţia ideologică a partidului, cuprinsă în programul partidului, materialismul dialectic şi istoric, linia politică generală internă şi externă, directivele şi hotărârile partidului;

e) să fie exemplu de corectitudine şi de conduită în familie şi societate, să promoveze cu consecvenţă principiile echităţii socialiste {una mie, una mie, una mie, un an de lagăr ţie}, să respecte cu stricteţe normele eticii comuniste;

f)

[...]

l) să raporteze periodic în faţa organului sau organizaţiei de partid din care face

parte despre felul în care îşi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile încredinţate.”

“Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”

2 comentarii:

Anonim spunea...

"Dragi tovarăşi şi prietini,

Zilele următoare vom primi vizita dragilor noştri tovarăşi şi prietini din Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, prilej cu care ne vom putea mândri cu tineretul socialist care ne face atâta cinste... Evidenţiem aici pe tânărul utecist Mircea din Baia Mare, care se remarcă prin entuziasmul cu care promovează socialismul, partidul şi eroi care luptă pentru patrie. Cinste lui..."
...(aici citatul se întrerupe,cartea din care l-am extras fiind mâzgălită)...
"Din cuvântarea tovarăşului preşedinte Nicolae Ceauşescu la cea de-a 30-a ediţie a Congresului Popular Român"

M. spunea...

Esti tare :))
imi place :))
(oricine ai fi :)) )