duminică, octombrie 07, 2007

De la teozofie la comunism si... ne oprim aici (sau ceea ce este si nu ar trebui sa fie "Za Church")

Ceea ce o să citiţi în continuare este un extras din Statutul Partidului Comunist Român. (Editura Politică, Bucureşti, 1984)

“Proletari din toate ţările, uniţ-vă!”

“Partidul Comunist Român este centrul vital al întregii noastre naţiuni, forţa politică conducătoare în Republica Socialistă România, organizatorul şi dinamizatorul energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, ale întregului popor în lupta pentru construirea socialismului şi comunismului.

Din rândurile partidului fac parte cei mai înaintaţi şi mai conştienţi muncitori, ţărani, intelectuali, funcţionari şi alţi oameni ai muncii.

Călăuzită de Partidul Comunist Român, clasa muncitoare, clasă conducătoare a societăţii, în strânsă alianţă cu ţărănimea şi în unire cu intelectualitatea şi celelalte categorii de oameni ai muncii, cu întregul popor, fără deosebire de naţionalitate, luptă pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societăţii socialistte multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism.

[...]

Partidul Comunist Român dezvoltă legături de colaborare cu mişcările revoluţionare, socialiste, muncitoreşti, democratice şi progresiste din întreaga lume.

Întreaga activitate a Partidului Comunist Român are drept scop edificarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi trecerea la construirea în România a societăţii fără clase – societatea comunistă.”

Titlu cred că e suficient pentru a da mână liberă imaginaţiei voastre (să ne imaginăm că imaginaţia are mâini) pentru a face comparaţiile de rigoare.

Proletari staţi liniştiţi pentru că va urma...

2 comentarii:

Anonim spunea...

comunistule...... da tu cu blogu asta ii numa asa de vrajeala si pui tot ce vrei nuti tre ceva drepturi de autor :-?
by miTzy

M. spunea...

mitzy draga, scumpule, nu fi frustrat am pus la inceputul articolului de unde am luat textul, am oferit toate drepturile de autor. si daca tu vrei e de vrajeala insa daca ti-ai face mai mult timp ai vedea ca nu e chiar asa... si cam da... pun tot ce-mi iese din minte.